Brexits påverkan på luftfarten

Brexit kommer att påverka hela EU, även luftfarten. 

Storbritanniens utträde ur EU

Storbritannien lämnade EU vid midnatt mellan den 31 januari och den 1 februari 2020. Den 31 december 2020 löpte övergångsperioden ut och Storbritannien är därmed från årsskiftet ett tredje land. Luftfarten påverkas av att Storbritannien inte längre är en del av EU och därmed inte verkar under EU-lagstiftning.

För mer information kontakta luftfart@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!