Öppna data utifrån trafikslag

Vår öppna data består av statistik om de olika trafikslagen – järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Du hittar bland annat flygplansstatistik, fordonsstatistik och statistik över skador och olyckor.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!