Trafikslagsövergripande projekt

Här kan du läsa mer om projekt vi arbetar med som rör fler än ett trafikslag.

Transportstyrelsen jobbar med projekt som rör alla de typer av trafikslag vi arbetar med. Här kan du läsa mer om vilka projekt det är och vad vi gör.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!