Bakgrund

I september 2013 beslutade The Working Party on Road Traffic Safety (WP.1) att etablera en formell expertgrupp för vägmärken och signaler. Gruppens huvudsakliga syfte är att granska 1968 års konvention om vägmärken och trafiksignaler och 1971 års europeiska överenskommelsen som kompletterar konventionen.

Frågor som behandlas på möten

Frågor som finns på dagordningen är t.ex.

Överensstämmelse mellan 1968 Konvention om vägmärken och trafiksignaler samt 1971 års Europeiska överenskommelse om komplettering av 1968 års konvention om vägmärken och trafiksignaler. Expertgruppen kommer också att utvärdera den befintliga nationella lagstiftning (i varje fördragsslutande part till dessa två rättsliga instrument) för att beskriva och bedöma graden av tillämpning av 1968 års konvention om vägmärken och trafiksignaler och 1971 europeiska överenskommelsen som kompletterar 1968 års konvention om vägmärken och trafiksignaler. Kartläggning av eventuella brister och motsägelser i de två rättsliga instrumenten, och bristande överensstämmelse mellan dessa två rättsliga instrument och den befintliga nationella lagstiftningen.