Bakgrund

GRE är en arbetsgrupp under WP.29 med syfte at förbereda förslag till regelförändringar i ECE-reglementen inom områden för fordonsbelysning och elektromagnetisk kompabilitet (EMC).

Working Party on Lighting and Light-Signalling (GRE)

Frågor som behandlas på möten

I möten diskuteras detaljerade tekniska krav på belysningsanordningar på fordon avsedda för vägtrafik, inklusive traktor, och hur dessa ska vara installerade på fordonet.  Med belysningsanordning menas strålkastare, lyktor, ljuskällor, reflexer och relaterade komponenter, som varningstriangel och strålkastarrengörare.  De tekniska kraven berör t.ex. synbarhet, ljusstyrka, ljusdistribution, färg och hur lyktor ska vara inkopplande i fordonets elektriska system.  Även kraven på elektromagnetisk kompabilitet (s.k. radiostörningar) ingår i denna arbetsgrupp.