Bakgrund

TAAM är en icke-beslutande arbetsgrupp där representanter från de typgodkännande myndigheterna i medlemsstaterna träffas två gånger per år.

Frågor som behandlas på mötet

Frågor som behandlas är tolkningar av EG-direktiv, EG-förordningar och ECE-reglementen med avseende på typgodkännanden.

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen.