Bakgrund

Kommittén för yrkesförarkompetens fungerar som expertstöd och beslutande i frågor som rör frågor som hanteras inom ramen för EU-direktivet 203/59. Kommittén är inrättad med stöd av detta direktiv.

Frågor som behandlas på möten

Kommittén för yrkesförarkompetens har motsvarande funktion och uppgift som körkortskommittén. Kommittén kan i sin tur ta hjälp av fasta eller tillfälliga expert- eller arbetsgrupper, där medlemsstaterna bidrar med experter eller ledamöter.

Representanter

Sverige representeras av Näringsdepartementet i kommittén med expertstöd från Transportstyrelsen. I de olika expert- och arbetsgrupperna representeras Sverige av Transportstyrelsen