Bakgrund

CIECA är en oberoende samverkansorganisation bestående av representanter från myndigheter, organisationer eller företag som har ansvar för förarprövning och körkortsutfärdande i sina hemländer.

Frågor som behandlas på möten

Förarutbildning och den därtill kopplade förarprövningen är de huvudsakliga fokusområdena för organisation. Medlemsorganisationer från cirka 40-talet stater finns med, majoriteten inom Europa. CIECA genomför olika projekt, workshops eller seminarier på uppdrag av eller i samarbete med kommissionen. Dessutom genomförs regelbundet olika aktiviteter för CIECAS egna medlemmar
CIECAS generalförsamling är organisationens högsta beslutande organ och samlas årligen till ordinarie möte. CIECA har också en styrelse som leder verksamheten enligt de statuter som generalförsamlingen fastställt. Varje medlemsland har två ledamöter i generalförsamlingen.
CIECA bedriver också en expertstödsverksamhet genom två fasta expertgrupper:

  • EAG (Expert Advisory Group), som arbetar med tillsyn av körprov och rådgivning, liksom är styrelsens tekniska arbetsutskott i många frågor.
  • TAG (Theory Test Advisory Group), som sedan något år arbetar med frågor som utveckling och kvalité av kunskapsproven för körkort. Dels är fokus på datorlösningar för proven och dels på metodik för konstruktion och kvalitetskontroll av provuppgifter och prov.

Representanter

Sverige representeras i generalförsamlingen av Transportstyrelsen och Trafikverket. I EAG representeras Sverige av Trafikverket och I TAG av Transportstyrelsen.