Bakgrund

IMO:s huvudkommitté som arbetar med alla juridiska frågor som kan beröras IMO:s verksamhet.

Deltagare

Sverige representeras av Justitiedepartementet (berör även Transportstyrelsen och Näringsdepartementet).