Bakgrund

Information finns på www.imso.org. Församlingen har möte vartannat år. Alla 94 medlemsstaterna ingår. 

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen.