Bakgrund

Styrgrupp på hög nivå för Safe Sea Net.

Deltagare

Sverige representeras av Näringsdepartementet.