Bakgrund

Det styrande organet i IMO. Alla medlemsländerna är representerade.

Frågor som behandlas på möten

Vid mötena beslutas budget och arbetsprogram. Man väljer medlemmar till Council.

Deltagare

Sverige representeras av Transportstyrelsen (berör även Sjöfartsverket)