Bakgrund

MAB-gruppen och TeB-grupperna är rådgivande organ till den europeiska flygsäkerhetsbyråns EASA i frågor om regelutveckling, regelutvecklingsprogram och standardisering. Det finns sju TeB-grupper.

Frågor som behandlas på möten 

MAB och TeBs generella syfte är att underlätta diskussionen om strategiska, kontroversiella eller övergripande frågor på ett tidigt stadium av byråns programplaneringscykel. Den ska ge byrån ett forum för att rådfråga medlemsstaterna om både strategiska (MAB) och tekniska (TeBs) säkerhetsprioriteringar. EASA är inte bundet av några råd från dessa organ.

Grupperna utgörs av representanter från de nationella luftfartsmyndigheterna och Europeiska Kommissionen enligt beslut 19/2015 i EASAs styrelse. Den slutgiltiga sammansättningen av MAB och TeBs fastställs av byråns verkställande direktör, efter att nomineringar givits från medlemsstaterna.