Bakgrund

ICAO Aerodromes Panel (AP) är en av de nio panelerna under ICAO:s Air Navigation Panel (ANC). AP består av experter som har sina specialiteter inom de områden som återfinns i ICAO Annex 14. AP består av fem underliggande grupper.

  • Aerodrome Design Working Group
  • Rescue & Firefighting Services Working Group 
  • Aerodrome Operations and Services Working Group 
  • Visual Aids Working Group och
  • Heliport Design Working Group. 

Det praktiska arbetet sker i de underliggande grupperna och samordnas i AP Working Group of the Whole inför slutligt ställningstagande av Aerodromes Panel. 

Frågor som behandlas på möten

De flesta frågor som AP hanterar är förslag till ändringar i ICAO Annex 14. Panelen arbetar även som remissinstans till ICAO:s övriga paneler i de frågor som har anknytning till ICAO Annex 14.