Bakgrund

Här sker samverkan som inom det dansk-svenska luftrumsblocket avseende konsultation med alla berörda luftrumsbrukare, till exempel flygbolag, allmänflyg, militära myndigheter, leverantörer av flygtrafikledningstjänst etc.