Bakgrund

Detta är den beslutande gruppen för det dansk-svenska funktionella luftrumsblocket (FAB).

Frågor som behandlas på möten

Frågor som hanteras är strategisk luftrumsplanering, tillsyn av flygtrafiktjänsten, prestation på FAB-nivå etc.