Bakgrund

NEASCOG är ett forum för luftfartsskydd inom flygledningsområdet i Europa. NEASCOG´s mål är att utveckla militär och civil samverkan nationellt och internationellt inom flygtrafikledningens luftfartsskydd.

Frågor som behandlas under mötet

NEASCOG har som uppgift att utveckla en gemensam strategi i Europa för säkerhetsfrågor som berör Airspace Security i luftrummet (luftrumsskydd). Resultatet av gruppens arbete skall underlätta framtagande av gemensamt europeiskt program för säkerhet i luftrummet och flygtrafikledningens luftfartsskydd. 

Deltagare

Deltagare är nominerade flygtrafikledningsspecialister från Eurocontrols medlemsländer, NATO/EAPC-partners och s.k. "Mediterranean Dialogue Countries".