Bakgrund

Den nordiska arbetsgruppen för korsacceptans arbetar med att klassificera nationella tekniska regler för att underlätta godkännande av icke TSD-kompatibla järnvägsfordon. Man utbyter också erfarenheter kring fordonsgodkännanden mellan de deltagande säkerhetsmyndigheterna.

Frågor som behandlas på möten

Varje punkt i referensdokumentet ska klassificeras som A-, C- eller B-punkt gällande för kompletterande godkännande vid import av godkända fordon från varje annan EU*-stat. A-punkter ska bara granskas vi första godkännandet och sedan accepteras utan granskning vid kompletterande godkännanden. C-punkter är sådana punkter som beror på infrastruktur inkl. klimat och som måste granskas inför kompletterande godkännanden. B-punkter är säkerhetskrav som bör ensas, men de kan också vara ännu icke klassificerade punkter. ERA avser att publicera X-acceptance databas under hösten.  

Deltagare

ERA leder arbetet. Representanter från de nationella säkerhetsmyndigheterna i Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Sverige deltar.