Bakgrund

IRG Rail är en frivillig sammankomst av medlemsstater som kommit ”lite längre” med marknadsöppningen (t.ex. delat upp mellan järnvägsföretag o infrastrukturförvaltare och kommit ifrån dominanta statsägda järnvägar).

Det finns en övergripande grupp, där Transportstyrelsen deltar. Därutöver finns 5 st undergrupper: internationella godskorridorer, ekonomisk jämvikt, marknadsövervakning, översyn av järnvägspaket 1 samt avgifter. 

Frågor som behandlas på möten

Vilka frågor som behandlas på mötena och vilka som bör delta framgår av förslag till handlingsplan för resp. undergrupp.