Bakgrund

Ett projekt som syftar till att minska antalet dödade och svårt skadade genom självmord och obehörigt spårbeträdande, och att reducera störningar och de kostnader som störningarna medför på det europeiska järnvägsnätet. Projektet startades 1 oktober 2011 och ska pågå i 36 månader. Det finansieras av europeiska kommissionen genom 7 ramprogrammet och koordineras av UIC (International union of railways). I projektet deltar 17 organisationer från 12 länder. 6 arbetsgrupper med olika uppgifter och en referensgrupp som ska vara rådgörande.

Frågor som behandlas på möten

Målet med arbetet är att ta fram en ”verktygslåda” med förslag på både hårda och mjuka åtgärder som länderna sedan kan välja att använda sig av i sitt arbete för att minska antalet döda och allvarligt skadade på järnvägen.

Deltagare

Från Sverige deltar Trafikverket och Karlstad Universitet i arbetsgrupper och Transportstyrelsen finns i referensgruppen.