Bakgrund

Gruppens syfte är att vara ett forum för utbyte av erfarenheter kring ERTMS (European Rail Traffic Management System) mellan ERA (European Rail Agency) och Europas tillsynsmyndigheter, och den drivs av ERA sedan 2006.

Frågor som behandlas på möten

På mötena förekommer frågor kring införandet av ERTMS och godkännande enligt TSD CCS (Control, command and signalling), typiska frågor är:

  • Tolkningar och tillämpningar av regelverket (interoperabilitets­direktivet och TSD CCS inklusive dess referensdokument)
  • Införandestrategier för ERTMS i enskilda länder eller godskorridorer
  • Hantering av öppna punkter i TSD CCS
  • Gränssnitt mellan tillsynsmyndigheter och andra aktörer, exempelvis anmälda organ

ERA redovisar resultat från sina projekt inom området.