Bakgrund

Nätverket har bildats eftersom ERA bedömer att Human Factors frågor (HF) inte har tillräckligt hög prioritet i järnvägssäkerhetsarbetet.

De områden som föreslås att nätverket ska arbeta med är följande:

  • Utbyte av erfarenheter. Nätverket ska vara ett forum för dialog.
  • Ta reda på hur HF i dag är implementerat i järnvägssäkerhetsarbetet och hur det kan effektiviseras.
  • Identifiera prioriterade HF-frågor i järnvägssäkerhetsarbetet som kräver närmare uppmärksamhet och föreslå hur de bäst kan hanteras.
  • Ta vara på erfarenheter från andra områden som kan tillämpas på järnvägsområdet.

Frågor som behandlas på möten

Hittills har endast ett möte genomförts då nätverkets Terms of Reference och förslag till aktiviteter under 2013 och 2014 diskuterades.

Deltagare

Statens haverikommission och Transportstyrelsen.