Bakgrund

Den europeiska järnvägsbyrån (ERA) inrättades för att hjälpa till att skapa en integrerad europeisk järnväg genom att stärka säkerheten och driftskompatibiliteten. Uppdraget för ERA inom driftskompatibilitet är att stödja tekniska frågor vid genomförandet av Europeiska gemenskapens lagstiftning om järnvägar. Arbetsgruppens mandat: COMMISSION DECISION of 13/VII/2007 concerning a framework mandate to the European Railway Agency for the performance of certain activities under Directives 96/48/EC and 2001/16/EC.

Frågor som behandlas på möten

Arbetsgruppen för TSD Godsvagnar arbetar med att revidera den gällande TSD Godsvagnar (2006/861/EC). Det innebär att tekniska frågor om krav på godsvagnar behandlas på mötena.