Bakgrund

Den Europeiska Järnvägsbyrån (ERA) har fått i uppdrag från EU-kommissionen att revidera TSD för funktionshindrade. Riktlinjerna för revidering och ERA:s arbete finns i driftskompatibilitetsdirektivet 2008/57/EG.

Frågor som behandlas på möten

Den idag gällande TSD för funktionshindrade blev beslutad av EU-kommissionen i december 2007 (2008/164/EG). TSD ställer krav på delsystemen Infrastruktur och rullande materiel. TSD ställer även detaljerade krav på hur stationsbyggnader ska vara. En utredning om överföring av kraven i TSD funktionshindrade till TSD Infrastruktur och Rullande materiel har gjorts och beslutet var att det är för tidigt att göra denna uppdelning.