Bakgrund

Styrgrupper inom ERA som arbetar med implementeringen av telematikapplikationer för persontrafik (TAP) och godstrafik (TAF). Implementeringen av dessa grundar sig på kommissionens förordning nr 62/2006 av den 23 december 2005 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet ”Telematikapplikationer för godstrafik” i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg och förordning nr 454/2011 av den 5 maj 2011 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Telematikapplikationer för persontrafik” i det transeuropeiska järnvägssystemet.

Frågor som behandlas under möten

Styrgrupperna behandlar arbetsgruppernas förslag gällande tekniska krav för implementeringen av TAF och TAP. Transportstyrelsen deltar som nationell kontaktpunkt för TAF och TAP i de båda styrgrupperna.

Deltagare

Representanter från branschorganisationer t ex EIM (European Infrastructure Managers) och RU (Railway Undertakings). NSA (Nationella säkerhetsmyndigheter) är också inbjudna.