Bakgrund 

Arbetsgruppen är ett forum för medlemsländernas säkerhetsmyndigheter och ackrediterade certifieringsorgan, inom europeiska järnvägsbyrån (ERA), att diskutera och utbyta erfarenheter samt vidareutveckla Kommissionens förordning (EU) nr 445/2011 i syfte att harmonisera tillämpning inom EU och olika länder.

Frågor som behandlas på mötet

Gruppen ska ge feedback på praktisk tillämpning och användning av bedömningskriterier, ge feedback på praktisk tillämpning och olika aspekter som utveckling av beslutskriterier, strategier, planer och verkställighet vid tillstånd/certifiering och tillsyn, fungera som förändrings/kontroll forum och komma överens om föreslagna förändringar i Kommissionens förordning (EU) nr 445/2011. Utveckla och uppdatera praktiska vägledningar som ska användas av certifieringsorganen.