Bakgrund

Den Europeiska Kommissionen har enligt direktiv 2012/34/EU i uppdrag att övervaka den europeiska järnvägsmarknaden. Medlemsstaterna stödjer kommissionen i detta arbete, bland annat genom leverans av statistik, data och andra uppgifter om marknadens utveckling. Transportstyrelsen representerar Sverige i detta sammanhang.

Frågor som behandlas på mötet

Den EU-gemensamma transportpolitiken i allmänhet och den som berör ett gemensamt järnvägsområde i synnerhet syftar till att öka järnvägens konkurrenskraft i EU. Därför diskuteras den aktuella marknadsutvecklingen i Europa och på medlemsstatsnivå. Andra frågor som behandlas är vilken statistik eller andra uppgifter som ska användas i den årliga rapporteringen.

Deltagare

Transportstyrelsen representerar Sverige vid Europeiska Kommissionens möten för arbetsgruppen Rail Market Monitoring.