Seminarium om ändrad ansökningsprocess till följd av det fjärde järnvägspaketet

Ansökningar om säkerhetsintyg, fordonsgodkännande och ERTMS-marksystem ska från sommaren 2019 ske på ett nytt sätt. Ansökningarna ska hanteras på samma sätt inom hela EU, till följd av att det fjärde järnvägspaketet införs. På ett seminarium den 20 november fick branschen veta mer om detta.

Det fjärde järnvägspaketet ger den Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) rätt att fatta fler typer av beslut än idag. Det handlar till exempel om gemensamt säkerhetsintyg, godkännande av järnvägsfordon och ERTMS-marksystem, beslut som i dag fattas av Transportstyrelsen.

För att förändringen ska kunna genomföras pågår en rad aktiviteter, bland annat införs nya nationella och europeiska regler. ERA håller även på att ta fram ett nytt ansökningssystem, One Stop Shop. Systemet ska användas för alla ansökningar (i dessa ärenden), även när ansökan bara gäller för trafik i Sverige.

Transportstyrelsen bjöd in järnvägsföretag och tillverkare till ett seminarium där vi tillsammans med ERA berättade vad den nya ansökningsprocessen innebär, vilka nyheterna är men också vad som kommer att vara lika som idag. ERA presenterade också det nya systemet.

Ta del av inbjudan. 

Lite fakta om förändringen

Gemensamt säkerhetsintyg

ERA ska besluta om säkerhetsintyg för järnvägsföretag. Intyget ska gälla för trafik som bedrivs i flera medlemsstater, Norge och Schweiz. Järnvägsföretaget ska uppfylla EU-lagstiftningens krav om säkerhetsstyrningssystem och de nationella regler som finns i respektive medlemsstat där trafik ska bedrivas. Transportstyrelsen kan dock besluta om säkerhetsintyg för järnvägsföretag som enbart ska bedriva trafik i Sverige även efter 2019.

Godkännande av fordon och ERTMS marksystem

ERA ska godkänna nya och ombyggda järnvägsfordon från juni 2019. Godkännandet ska gälla för trafik i ett område för användning som kan omfatta järnvägsnät i flera medlemsstater, Norge och Schweiz. Fordonen ska uppfylla EU:s relevanta TSD:er samt ett begränsat antal nationella regler. Den som söker godkännandet (t.ex. tysk tillverkare) ansvarar för att fordonen uppfyller de tekniska kraven i TSD:erna. Det är s.k. anmälda organ (Nobo) som ska granska att så är fallet. Överensstämmelse med nationella regler granskas av utsedda organ. ERA ska också godkänna specifikationer för markbaserade trafikstyrningssystem med ERTMS. Transportstyrelsen kan dock godkänna fordon som enbart ska gå i trafik i Sverige även efter 2019.

 Läs mer om att ansöka på nytt sätt.

Presentationer från seminariet

Ta del av presentationer från seminariet. Observera upphovsrätten. 

Länkar till information som det hänvisas till i presentationen: https://www.era.europa.eu/applicants/applications-single-safety-certificates_en_en Information om vägledningar för säkerhetsintyg och säkerhetsstyrningssystem (på engelska)

https://www.era.europa.eu/activities/common-safety-methods_en Information om tillsyn inklusive mognadsmodellen och modell för åtgärder vid tillsyn (på engelska)

https://www.era.europa.eu/applicants/applications-vehicle-type-authorisations_en Information om krav gällande fordonsgodkännande

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!