Järnvägens säkerhetskonferens 21 november 2018

Tack till alla som deltog på årets upplaga av Järnvägens säkerhetskonferens - en heldag med fokus på aktuella trafiksäkerhetsfrågor för järnvägen. Temat för årets konferens var ledning, organisation och säkerhetskultur.

En god säkerhetskultur är grunden för att vi tillsammans ska kunna skapa en säker och tillgänglig järnväg för framtiden. För att detta ska vara möjligt behöver ledning och organisation jobba med säkerhetskulturen tillsammans.

Ta del av inbjudan till konferensen.

Konferensprogram

Klockan 

08.00-08.30

Registrering

08.30

Konferensen inleds 
Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsen

 

Vad innebär fjärde järnvägspaketet för järnvägens olika aktörer?
Jerker Stubbans och Stefan Sollander, Transportstyrelsen

 

Så här kan Transportstyrelsen bedöma säkerhetskultur vid tillsyn 
Sixten Nolén, Transportstyrelsen

 

Så här utvecklar och förvaltar Arriva sin säkerhetsstyrning
Bengt Ohlin, Arrivia

 

Stress och säkerhet i pressade situationer 
Robert Karjel

 

Personpåkörningar på järnväg – suicid eller olycksfall? 
Anna-Lena Andersson, Trafikverket

 

Behov av säkerhetskultur i alla led
Niklas Andersson, Strukton

 

"Inspirationsföreläsning": 
Från beslutsproblem till beslutsmöjlighet – framtidens organisation och ledarskap

Ari Riabacke

16.00

Konferensen avslutas

Presentationer från konferensen

Ta del av presentationer från konferensen. Observera upphovsrätten. 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!