Järnvägens säkerhetskonferens 21 november 2018

Välkommen till en heldag med fokus på aktuella trafiksäkerhetsfrågor för järnvägen. Årets tema är ledning, organisation och säkerhetskultur.

En god säkerhetskultur är grunden för att vi tillsammans ska kunna skapa en säker och tillgänglig järnväg för framtiden. För att detta ska vara möjligt behöver ledning och organisation jobba med säkerhetskulturen tillsammans.

Under konferensen får du möjlighet att inspireras av intressanta föreläsare, träffa kollegor i järnvägsbranschen och utveckla dina kunskaper.

  • Datum: Onsdag 21 november 2018
  • Tid: 08.30-16.00 (registrering kl 08.00-08.30)
  • Plats: Conventum, Drottninggatan 42, Örebro (Lokal: Club 700)

Ta del av inbjudan.

Anmälan

Anmäl dig senast 1 november 2018. Till anmälan.

Konferensprogram

Klockan 

08.00-08.30

Registrering

08.30

Konferensen inleds 
Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsen

 

Vad innebär fjärde järnvägspaketet för järnvägens olika aktörer?
Jerker Stubbans och Stefan Sollander, Transportstyrelsen

 

Så här kan Transportstyrelsen bedöma säkerhetskultur vid tillsyn 
Sixten Nolén, Transportstyrelsen

 

Så här utvecklar och förvaltar Arriva sin säkerhetsstyrning
Bengt Ohlin, Arrivia

 

Stress och säkerhet i pressade situationer 
Robert Karjel

 

Personpåkörningar på järnväg – suicid eller olycksfall? 
Anna-Lena Andersson, Trafikverket

 

Alkohol och droger –  hur påverkar det trafiksäkerheten?
Andor Wagner, Transportstyrelsen

 

Behov av säkerhetskultur i alla led
Niklas Andersson, Strukton

 

"Inspirationsföreläsning": 
Från beslutsproblem till beslutsmöjlighet – framtidens organisation och ledarskap

Ari Riabacke

16.00

Konferensen avslutas

Inspirationsföreläsning och middag

Inled konferensen redan kvällen innan med inspirationsföreläsning och middag. Anders Eriksson, Transportstyrelsen föreläser  om "Förarlös spårtaxi – från utveckling till kommersiell drift". 

Anmälan sker i samband med anmälan till konferensen.

  • Datum: Tisdag 20 november 2018
  • Tid: 19.00
  • Plats: Conventum, Drottninggatan 42, Örebro (Lokal: Meddelas till anmälda)

Mer information

Har du frågor? Mejla vjadministration@transportstyrelsen.se