Fordon avgifter

Transportstyrelsen tar ut avgifter för olika typer av prövningar, till exempel för att pröva undantag från fordonsregler och utfärda typgodkännande.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan.

Produkt/tjänstAvgift
Att utses som teknisk tjänst Löpande timtaxa:
1 400 kr
Undantag enligt flexibelt system om avgaskrav för
vissa förbränningsmotordrivna motorer
2 600 kr
Undantag från krav att tillhandahålla förnybara drivmedel  1 000 kr
Tillstånd att bedriva försök med självkörande fordon Löpande timtaxa:
1 400 kr
Tillstånd att bedriva försök med längre och tyngre fordonståg Löpande timtaxa:
1 400 kr

Typgodkännande

Transportstyrelsen tar ut avgifter från tillverkare av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet.

Typ av avgiftAvgift
Typgodkännande av fordon, ändring av typgodkännande och inledande kontroll av tillverkare Löpande timtaxa
1 400 kr
Typgodkännande av system, komponent eller separat enhet, för det 1-5 godkännandet (inom ett ärende). Löpande timtaxa
1 400 kr
Typgodkännande av system, komponent eller separat enhet, från det 6 godkännandet och per ytterligare godkännande (inom ett ärende). Löpande timtaxa
1 400 kr
Ändring av uppgifter i tekniska underlag som inte medför en ändring eller utvidgning av typgodkännandet Löpande timtaxa
1 400 kr

Vid inledande kontroll av tillverkare som genomförs i ett annat land tar vi även ut avgift för restid med löpande timtaxa. Vi tar som mest ut avgift för åtta timmars restid per person och väg. Vi tar även ut avgift för faktiska resekostnader, som kostnader för biljett, kostnader för transport på plats, boendekostnader, traktamenten och övriga kostnader som kan kopplas till tillsynen.

Utöver den löpande avgiften ska tillverkaren också betala en avgift som motsvarar Transportstyrelsens konsultkostnader i samband med typgodkännande.

Godkännande

Typ av avgiftAvgift
Godkännande av alkolås 14 400 kr
Ytterligare godkännande hos samma leverantör 3 200 kr

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!