Auktoriserad ELA1 Luftvärdighetsgranskare

För godkännande tas en avgift enligt tabellen nedan ut.

Typ av avgiftAvgift i kr
Avgiften omfattar handläggning upp till 14 timmar. 9 800

Tid utöver 14 timmar tas ut enligt Avgifter för tillståndsprövning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!