Tillsyn inom luftfartsskydd

Årsavgifter för tillsyn över tillstånd inom luftfartsskydd debiteras utifrån de förutsättningar och med de belopp som framgår av följande tabeller.

 FlygplatserÅrsavgift i kr 
Flygplatser över 10 milj. passagerare 600 000
Flygplatser över 2 milj. passagerare men under 10 milj. 490 000
Flygplatser under 2 milj. passagerare 135 000
Mindre flygplatser 58 000
 FlygföretagÅrsavgift i kr 
Flygföretag med 7 eller fler luftfartyg 95 000
Flygföretag med 0-6 luftfartyg 45 000
Svenska mindre flygföretag  2 100
 FlygtrafiktjänstÅrsavgift i kr 
Per organisation 4 600
Tilläggsavgift per verksamhetsort 1 900
 Fraktagenter Årsavgift i kr
Fraktagenter med fraktterminal 51 600
Tilläggsavgift per extra verksamhetsort för  fraktagenter med fraktterminal 23 400
Fraktagenter utan fraktterminal 21 500
Tilläggsavgift per extra verksamhetsort för
fraktagenter utan fraktterminal
13 400
Tredjepartslogistiker, per godkänd verksamhetsort 21 500
Kända avsändare Årsavgift i kr
Tillsyn av kända avsändare, per godkänd anläggning 8 900
Säkerhetsgodkända leverantörerÅrsavgift i kr
Säkerhetsgodkända leverantörer 49 900
Tilläggsavgift per verksamhetsort 25 200
Instruktör och validerareÅrsavgift i kr
Instruktörer 9 000
Validerare 6 100
EDDÅrsavgift i kr
EDD-företag 20 000

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!