Tillsyn inom luftfartsskydd

Årsavgifter för tillsyn över tillstånd inom luftfartsskydd debiteras utifrån de förutsättningar och med de belopp som framgår av följande tabeller. Avgiften för flygplatser baseras på en beräkning av medelvärdet av det årliga antalet passagerare under de fem senaste kalenderåren.

 FlygplatserÅrsavgift i kr 
Flygplatser över 10 milj. passagerare 684 000
Flygplatser över 2 milj. passagerare men under 10 milj. 559 000
Flygplatser under 2 milj. passagerare 154 000
Mindre flygplatser 66 000
 FlygföretagÅrsavgift i kr 
Flygföretag med 7 eller fler luftfartyg 95 000
Flygföretag med 0-6 luftfartyg 45 000
Svenska mindre flygföretag  2 100
 Fraktagenter Årsavgift i kr
Fraktagenter med fraktterminal 51 600
Tilläggsavgift per extra verksamhetsort för  fraktagenter med fraktterminal 23 400
Fraktagenter utan fraktterminal 21 500
Tilläggsavgift per extra verksamhetsort för
fraktagenter utan fraktterminal
13 400
Tredjepartslogistiker, per godkänd verksamhetsort 21 500
Kända avsändare Årsavgift i kr
Tillsyn av kända avsändare, per godkänd anläggning 10 400
Säkerhetsgodkända leverantörerÅrsavgift i kr
Säkerhetsgodkända leverantörer, per godkänd anläggning 49 900
Instruktör och validerareÅrsavgift i kr
Instruktörer 9 700
Validerare 6 100
EDDÅrsavgift i kr
EDD-företag 20 000

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!