Tillstånd inom luftfartsskydd

Avgifter för utfärdande eller ändring av tillstånd på luftfartsskydds­området tas ut med de belopp som motsvarar nedlagd arbetstid och kostnader enligt Avgifter för tillståndsprövning med undantag för tillstånd där avgifter tas ut med de belopp som framgår av följande tabell.

Typ av tillståndAvgift i kr
Godkännande  av säkerhetsansvariga 8 400
Godkännande av säkerhetspersonal 420
Godkännande av instruktörer 8 400
Godkännande av kända avsändare 2 800
Registerkontroll av en person första gången 700
Registerkontroll av en person som har kontrollerats tidigare 400

Registerkontroll av ambassadpersonal

För registerkontroller av ambassadpersonal som enligt artikel 34 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser ska vara befriade från skatter och andra pålagor utgår ingen avgift. 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!