Tillstånd inom luftfartsskydd

Avgifter för utfärdande eller ändring av tillstånd på luftfartsskydds­området tas ut med de belopp som motsvarar nedlagd arbetstid och kostnader enligt Avgifter för tillståndsprövning med undantag för tillstånd där avgifter tas ut med de belopp som framgår av följande tabell. 
En grundavgift på 3 500 kronor tas ut för resor i samband med tillståndsprövning för de verksamheter där ett krav på ett platsspecifikt besök finns i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd

Typ av tillståndAvgift i kr
Godkännande  av säkerhetsansvariga 10 200
Godkännande av säkerhetspersonal 480
Godkännande av instruktörer 8 400
Godkännande av EDD-team 2 900
Registerkontroll av en person första gången 700
Registerkontroll av en person som har kontrollerats tidigare 400

Registerkontroll av ambassadpersonal

För registerkontroller av ambassadpersonal som enligt artikel 34 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser ska vara befriade från skatter och andra pålagor utgår ingen avgift. 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!