Flygoperativa tillstånd för bruksflyg och luftballong

Årsavgift för flygoperativa tillstånd för luftballongverksamhet enligt Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:48) om kommersiell flygning med bemannad varmluftsballong, ska tas ut med 45 000 kr för operatörer som har tillstånd för upp till tre luftfartyg och 60 000 kr för operatörer som har tillstånd för fyra luftfartyg och därutöver.

Årsavgift för tillsyn av verksamhet enligt bilaga VIII (Del-SPO) i kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europa-parlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, tas ut enligt följande tabell. Avgiften består av en grundavgift samt tillägg för dels tillkommande auktorisationer (per auktorisation), dels tillkommande operation enligt instrumentflygreglerna (IFR). Maximal tilläggsavgift för tillkommande auktorisationer är 20 000 kr.

För operatörer som även har tillstånd för kommersiella flygtransporter tas ingen grundavgift ut för tillsyn av deklarerad verksamhet.

Årsavgift deklarerad verksamhet Årsavgift (kr)
Grundavgift deklarerad verksamhet enligt Del-SPO, flygplan 0-2 000 kg 20 000
Grundavgift deklarerad verksamhet enligt Del-SPO, flygplan 2 001-2 730 kg 30 000
Grundavgift deklarerad verksamhet enligt Del-SPO, flygplan över 2 730 kg och/eller helikopter 40 000
Tillkommande auktoriserad verksamhetsform, per styck 1 000
Tillkommande operation enligt instrumentflygreglerna (IFR) 10 000

 

Uppsläpp av obemannad friballong Avgift i kr
Tillstånd till uppsläpp av obemannad friballong med last 6 000

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!