Flygoperativa tillstånd för bruksflyg och luftballong

För utfärdande av bruksflygtillstånd enligt 7 kap. 8 § luftfartslagen (2010:500) till operatörer utanför EU/EES ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

För registrering av deklaration av verksamhet med luftballong enligt Kommissionens förordning (EU) 2018/395 om detaljerade regler för ballongverksamhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 ska en avgift tas ut med 5 000 kr. Årsavgift för tillsyn ska tas ut med 14 000 kr.

Årsavgift för tillsyn av verksamhet enligt bilaga VIII (Del-SPO) i kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europa-parlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, tas ut enligt följande tabell. Avgiften består av en grundavgift samt tillägg för dels tillkommande auktorisationer (per auktorisation), dels tillkommande operation enligt instrumentflygreglerna (IFR). Maximal tilläggsavgift för tillkommande auktorisationer är 20 000 kr.

För operatörer som även har tillstånd för kommersiella flygtransporter tas ingen grundavgift ut för tillsyn av deklarerad verksamhet.

Årsavgift deklarerad verksamhet Årsavgift (kr)
Grundavgift deklarerad verksamhet enligt Del-SPO, flygplan 0-2 000 kg 20 000
Grundavgift deklarerad verksamhet enligt Del-SPO, flygplan 2 001-2 730 kg 30 000
Grundavgift deklarerad verksamhet enligt Del-SPO, flygplan över 2 730 kg och/eller helikopter 40 000
Tillkommande auktoriserad verksamhetsform, per styck 1 000
Tillkommande operation enligt instrumentflygreglerna (IFR) 10 000

 

Uppsläpp av obemannad friballong Avgift i kr
Tillstånd till uppsläpp av obemannad friballong med last 6 000

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!