Uppehåll i faktureringen av vissa avgifter

Det fjärde järnvägspaketet regleras dels genom de EU-förordningar som trädde i kraft den 31 oktober, dels genom svenska lagar. De nya lagarna är dessvärre försenade och beräknas kunna träda i kraft under 2021.

Transportstyrelsen har tidigare utrett vad som gäller vid en försening och kommit fram till att vi har mandat att utföra såväl nya arbetsuppgifter som redan befintliga under perioden från den 31 oktober 2020 och fram till dess att svenska lagar, förordningar och föreskrifter finns på plats. Vi har som ambition att du som aktör på den svenska järnvägsmarknaden ska påverkas så lite som möjligt.

Ett område där vi ändå kommer att behöver göra på ett annat sätt än tidigare är hur vi tar ut avgifter för tillsyn, tillstånd och godkännande för vissa ärendetyper. Ett avgiftsuttag kräver bemyndigande i lag och förordning, något som vi alltså saknar för närvarande. Detta innebär att vi inte kommer kunna ta ut avgifter för följande ärendetyper:

Gemensamt säkerhetsintyg för järnvägsföretag

  • Tillståndsansökningar om nytt tillstånd, uppdatering och förnyelse.
  • Observera att den Europeiska unionens järnvägsbyrå kommer att ta betalt då de är granskande enhet.
  • Tillsyn. Vi kommer att skicka ut fakturor senare under 2021, när vi har fått mandatet men då bara för delen av året som återstår.
  • OBS! För verksamheter med säkerhetsintyg utfärdade före 31 oktober 2020 så kommer årsavgifter för tillsyn att tas ut som vanligt i början av 2021.

Säkerhetstillstånd för annan infrastruktur än industrispår

  • Tillståndsansökningar om nytt säkerhetstillstånd.
  • Tillsyn efter nytt eller omprövat tillstånd utfärdat efter 31 oktober 2020. Vi kommer att skicka ut fakturor senare under 2021, när vi har fått mandatet men då bara för delen av året som återstår.
  • OBS! För verksamheter med säkerhetstillstånd utfärdade före 31 oktober 2020 så kommer årsavgifter för tillsyn att tas ut som vanligt i början av 2021.

Fordonsgodkännanden i One Stop Shop

  • Godkännandeärenden som ska skickas in via One Stop Shop.
  • Observera att den Europeiska unionens järnvägsbyrå kommer att ta betalt då de är godkännande enhet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!