Registerhållning

Transportstyrelsen tar ut en fast, årlig avgift för registerhållning. 

För varje järnvägsfordon som registrerats i Transportstyrelsens register över järnvägsfordon ska fordonsinnehavaren debiteras en årlig registerhållningsavgift om 140 kronor.

Avgiften ska betalas av fordonsinnehavaren. Museiorganisationer är befriade från avgiften. För att bli befriad från avgifter krävs ett särskilt beslut från Transportstyrelsen om att bli betraktad som museiorganisation.

Ta del av mer information om museiorganisationer

För handläggning och förvaltning av förarbevisregistret för lokförare debiteras den som innehar ett förarbevis en årlig registerhållningsavgift om 500 kronor.

Läs mer om avgiften i våra frågor och svar om registerhållningsavgiften.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!