Fordonsregistrering

Transportstyrelsen för register över och förser samhället med uppgifter om fordon. För att pröva en ansökan om nedanstående tjänster tar Transportstyrelsen ut avgifter.

Produkt/tjänst Avgift
Ursprungskontroll 700 kr
Tillfällig registrering vid import av fordon 450 kr
Tillfällig registrering vid export av nytt fordon.
Avgiften betalas enbart om ansökan medges.
450 kr

Tillfällig registrering vid tillfällig införsel

Avgiften betalas enbart om ansökan medges.

450 kr
Flyttsaksfordon 600 kr
Undantag från bestämmelser om fordonsregistrering 600 kr
Saluvagnslicens 600 kr

Regler för fordonsregistrering

Bestämmelser om fordonsregistrering finns i 12–13 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

Ursprungskontroll regleras i 6 kap. 5–7b § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Bestämmelser om tillfällig registrering finns i 21–28 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister och 15 kap. förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Undantag från registreringsplikten regleras i 20 kap. 2–3 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Bestämmelser om saluvagnslicens finns i 18–19 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister och 14 kap. förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Läs mer om registrering av fordon.

Dela:
Skriv ut