Välkommen till Sjöfartsseminarium 2018

2017-11-14

Den 7-8 februari 2018 arrangeras åter Transportstyrelsens sjöfartsseminarium, denna gång med tema Framtid.

Transportstyrelsens sjöfartsseminarium riktar sig till alla i sjöfartsbranschen. För att belysa olika perspektiv och för att få största möjliga aktualitet kommer föreläsare från såväl industri, akademi och myndigheter.

Temat för 2018 riktar in sig på några av de områden där forskning och utveckling inom sjöfarten kommit igång ordentligt de senaste åren:

  • Autonom sjöfart: möjligheterna, människan och utmaningarna
  • Digitalisering
  • Cyber security
  • Sjöfartens infrastruktur för framtiden (hamnar, kanaler, farleder)
  • Forskning
  • Nya regelverk m.m.

Här hittar du mer information och anmälan.Till toppen