Uppdatering av läget med Volkswagen

2015-09-29

Transportstyrelsen får många frågor om Volkswagen just nu och vi ger här en uppdatering av läget.

Transportstyrelsen har varit i kontakt med både Svenska Volkswagen och den tyska typgodkännandemyndigheten Kraftfahrt Bundesamt (KBA). Vi har från den tyska myndigheten fått information om att även bilar sålda inom EU har felaktig programvara. Detta innebär att fordon på den svenska marknaden kan vara felaktiga.

KBA har uppgett att de kommer att fortsätta utredningen och har begärt av fordonstillverkaren att de ska komma med en detaljerad information om åtgärder för att få fordonen i överensstämmelse med kraven.

Hur många fordon det rör sig om vet inte Transportstyrelsen för närvarande. De uppgifter som svensk media publicerat baseras på mycket grova uppskattningar. Eftersom Transportstyrelsen för närvarande inte har alla parametrar som behövs för att få ett korrekt uttag av siffror kan vi inte göra några beräkningar av hur många bilar det rör sig om. När den tyska myndigheten KBA har fått information av Volkswagen kan Transportstyrelsen göra ett mer exakt uttag.

Med tanke på att Transportstyrelsen inte har fått all information som behövs, är det heller inte klart vilka åtgärder som myndigheten kommer att vidta i frågan.

Transportstyrelsen har åter kontaktat Volkswagen Sverige för att få information och påkallat behovet att snarast få veta vad som hänt. Volkswagen Sverige har under måndagen den 28 september svarat att de inväntar besked från Volkswagen i Tyskland och att de kommer att återkomma så snart de har mer detaljerad information. Transportstyrelsen har också fortsatt kontakt med KBA.

Sveriges hållbarhetstester

När Transportstyrelsen genomför egna hållbarhetskontroller, som mäter fordons utsläpp, gör vi det med den testprocedur och de krav som det testade fordonet godkändes med. Vi kör samma tester som tillverkaren gjorde vid godkännande av fordonet. Vi tester cirka 14 fordonsmodeller per år och fem individer per modell. Urvalet görs främst baserat på försäljningsstatistik men vi inkluderar även fordon med ny teknik och alternativa bränslen. Volkswagen säljer ganska många fordon i Sverige och blir därför ofta med i testprogrammen. Det kontrolleras minst en modell per år av fordon som drivs med bensin, gas eller diesel. De testade Volkswagen-bilarna inte haft någon avvikelse jämfört med de andra testade. När vi testar med den testprocedur som används för godkännande ser vi ingen avvikelse.

Förutom dessa tester gör vi även, i utvecklingssyfte, andra tester utanför testprocedurens ramar för att få en bild av hur fordons utsläpp ser ut i verkligheten. Bland annat har Transportstyrelsen testat med ombordmätning (PEMS) enligt den testprocedur som kommer att användas för RDE, real drive emissions. Vi har även testat dieseldrivna fordon vid annan temperatur än det som föreskrivs i regelverket, till exempel vid +5 och +10 graders omgivningstemperatur. I båda fallen ser vi att utsläppen av NOx (kväveoxider) är högre jämfört med den test som idag används vid godkännandet. Detta har gett Transportstyrelsen stöd i utvecklingen av en ny mätmetod. När vi genomför tester med den framtida mätmetoden verkar det som om Volkswagen varken är bättre eller sämre jämfört med andra tillverkare.

De tester som Sverige genomfört utanför normal testprocedur har varit underlag till utvecklingen av framtidens mätmetod.

Vi tror att det lämpligaste sättet framåt är att invänta den undersökning och de åtgärder som KBA kommer fram till. Transportstyrelsen kan inte se att extra mätningar på nationell nivå kan ge ytterligare information eller klarhet i frågan på ett snabbt och effektivt sätt.

Läs tidigare nyhet: Om Volkswagen och Transportstyrelsens ansvar

Läs mer om Transportstyrels

Till toppen