Unga män överrepresenterade vid körkortsåterkallelser

2017-09-13

Under 2016 återkallade Transportstyrelsen 31 527 körkort. I över 16 procent av fallen var körkortsinnehavaren en ung man mellan 18-24 år, trots att gruppen bara utgör 4,3 procent av alla körkortsinnehavare. Tydlig överrepresentation bland unga syns också i också i statistiken för singelolyckor på väg.

Under 2016 återkallades 6 192 körkort där innehavaren var en person i åldern 18-24 år. Av dessa var 5 095 män och 1097 kvinnor. Det finns idag nästan 6,5 miljoner körkortsinnehavare i Sverige, varav cirka 516 000 körkortsinnehavare är i åldern 18-24 år.

Transportstyrelsens statistik visar att unga vuxna, i synnerhet unga män, är kraftigt överrepresen-terade när det handlar om återkallelser av körkort. Det är idag nästan fyra gånger så vanligt att en ung man mellan 18 och 24 får sitt körkort återkallat jämfört med genomsnittet i landet.

Åldersintervall

Överrepresentation av återkallade körkort i åldern 18-24 år.

Unga människors riskbeteende i trafiken är en viktig fråga inom trafiksäkerhetsområdet. Både Transportstyrelsens olycksstatistik över omkomna och svårt skadade i trafiken samt återkallelse-statistiken visar på en överrepresentation, och den är mest tydlig bland de unga männen.

– Att återkalla ett körkort är en trafiksäkerhetsåtgärd. Vårt uppdrag handlar om att bedöma om en person kan förväntas vara en lämplig förare. Våra siffror visar att andelen olämpliga förare är betydligt högre bland unga, och det är killarna som sticker ut . Det framstår som tydligt att personlig mognad är en viktig aspekt som påverkar hur man beter sig i trafiken, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen.  

Som ett led i att öka säkerhetsmedvetandet bland körkortstagare infördes 2009 ett krav på en tvådelad riskutbildning som ett obligatoriskt moment för att ta körkort. Förutom den traditionella halkutbildningen tillkom då ett utbildningstillfälle som tog upp riskfyllda beteenden i trafiken, i folkmun kallad för ”Riskettan”. Utvärderingar har visat att utbildningen har haft viss effekt, men att attitydpåverkan är ett långsiktigt arbete. Därför har utbildare, både professionella utbildare och de privata handledarna, en viktig roll att spela i att sprida ett säkerhetsmedvetande till dem som ska ta körkort.

Överrepresentation också inom trafikolyckor

Mellan 2012 och 2016 inträffade 27 180 st singelolyckor i vägtrafiken i Sverige där förare eller passagerare dog eller skadades. I mer än vart tredje fall var föraren mellan 18-24 år (9 598 st). Äldre förare däremot (75 år och uppåt) stod bara för mindre än var tjugonde olycka (1 142 st). Detta trots att körkortsinnehavarna i denna ålder är mer än dubbelt så många som antalet körkortsinnehavare i åldern 18-24 år. 

Överrepresentation av singelolyckor i vägtrafik för förare mellan 18-24 år

Överrepresentation av singelolyckor i vägtrafik för förare mellan 18-24 år. 

– Den stora riskgruppen i trafiken är de unga och inte de äldre som man kanske skulle kunna tro efter mediernas rapportering. Äldre förare är betydligt mer sällan inblandade i olyckor än unga förare. Det beror på kunskap, erfarenhet och på förmåga att anpassa körningen efter de egna förutsättningarna, säger Jonas Bjelfvenstam. 

Kontaktuppgifter för media

Transportstyrelsens pressansvariga

Relaterad information

Till toppen