Vilka fordon kommer att omfattas av de nya kraven på certifierad underhållsansvarig enhet?

2018-01-11

Nu finns det ett förlag på nya regler för underhållsansvarig enhet på EU-nivå. Exakt hur kraven kommer att påverka oss i Sverige går inte att säga i dag, men den som är aktör på järnvägen har nu chans att tycka till om förslaget.

Europeiska järnvägbyrån, ERA, har publicerat ett förslag på:

  • reviderad ECM-förordning
  • konsekvensutredning
  • rapport om säkerhetskritiska komponenter.

Transportstyrelsen vill uppmana den som är aktör på järnvägen att läsa igenom dokumenten och lämna synpunkter. Synpunkter ska ha inkommit till ERA senast den 20 februari 2018.

I dagsläget går det inte att säga på vilket sätt de nya kraven kommer att påverka oss i Sverige. I dag ställer vi bara krav på certifierade underhållsansvariga enheter för godsvagnar. I förslaget framgår att alla fordon ska omfattas av förordningen. Det innebär även lok, passagerarfordon, arbetsfordon och museifordon skulle kunna omfattas av kraven.

ERA förespråkar två av fem alternativ

I konsekvensutredningen har fem alternativ analyserats. De två alternativ som ERA ser som mest lämpliga är:

  • Alternativ 4, som innebär att alla järnvägsfordon omfattas av krav på certifierad underhållsansvarig enhet
  • Alternativ 2, som innebär frivillighet för alla järnvägsfordon, förutom de fordon som redan omfattas av krav på certifierad underhållsansvarig enhet.

ERA bedömer att alternativ 4 är mer effektivt för att nå målen med reglerna men också dyrare att genomföra. Synpunkterna kommer att bearbetas och diskuteras i mars. Ett slutgiltigt förslag ska vara färdigt och presenteras för EU-kommissionen i maj 2018.

Läs mer om ECM (underhållsansvarig enhet) här på webbplatsen.

Ta del av ERA:s förslag och skicka in dina synpunkter.

Till toppen