Transportstyrelsen välkomnar oberoende utredning

2018-02-23

I dag överlämnades regeringens oberoende utredning om Transportstyrelsens hantering av myndighetens upphandling av it-drift till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I augusti 2017 fick Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, uppdraget att genomlysa upphandlingsprocessen, från idé till slutförande, och vem som fattade de avgörande besluten.

Från Transportstyrelsens sida välkomnas utredningen. Myndigheten kommer nu att ta del av rapporten och dess slutsatser.

– Det är bra att denna fråga blir ordentligt utredd för att man ska kunna dra lärdom av det som hänt. Vi är angelägna om att få ta del av utredningen. Jag och myndigheten tar det som har hänt på största allvar och kommer att arbeta vidare med utredningens slutsatser, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.

 

Till toppen