Transportstyrelsen önskar en trafiksäker midsommar

2017-06-19

Midsommar, ljusa nätter och lediga dagar. Till midsommar kommer önskan att träffas, vilket gör den till en stor reshelg. Men ökad trafik på vägarna ökar också risken för olyckor. Sedan 2010 har i genomsnitt 5 personer omkommit varje år i trafiken under midsommarhelgen.

Transportstyrelsen har som mål att alla ska få träffa vänner och släkt utan att hindras av olyckor och skador på vägarna. Dessvärre inträffar ändå trafikolyckor, och i medeltal inträffar 170 olyckor med personskador under midsommarhelgen.

– Det som gäller generellt för midsommarhelgen (torsdag-söndag) är att vi ser flest personskadeolyckor på torsdagen, då många ger sig iväg till sitt firande, säger Karin Bengtsson, statistiker på Väg- och järnvägsavdelningen på Transportstyrelsen.

Trots att många fler åker på vägarna under midsommar är antalet olyckor inte utmärkande jämfört med en vanlig helg (torsdag-söndag). 2010-2016 har det i genomsnitt skett cirka 180 personolyckor rapporterad av polis per helg, vilket är något högre än genomsnittet för midsommarhelgen.

Uppgifterna bygger på polisens rapportering till Transportstyrelsens skade- och olycksinformationssystem Strada. I polisens rapportering är singelolyckor bland motorfordon den vanligaste olyckstypen under midsommarhelgen.

Även cyklister uppmanas att vara försiktiga. Utöver de siffror som är redovisade ovan skedde, enligt sjukvården, 123 singelolyckor på cykel midsommarhelgen 2016.

Olycksstatistik midsommar

Tips för en säker bilresa

  • Håll hastigheten.
  •  Planera din resa och håll koll på eventuella trafikhinder genom Trafikverkets webbplats. 
  • Stressa inte. Håll avstånd till fordonet framför och gör inga dumma omkörningar.
  • Kör nykter och drogfri i trafiken. Alkohol och andra droger påverkar uppmärksamheten i trafiken. Förutom att du riskerar ditt och andras liv, riskerar du också böter, fängelse och återkallat körkort.
  • Sluta rattsurfa. Enligt lag är det förbjudet att använda kommunikationsutrustning på ett sätt som gör dig ouppmärksam i trafiken.

 

Till toppen