Transportstyrelsen kommenterar Dagens Nyheters artikel

2018-09-16

DN har idag den 16 september rapporterat om vad man kallar "nya brister" hos Transportstyrelsen. Bakgrund är en rapport från Riksrevisionen som kom i april i år och som berör att ett stort antal personer haft administratörsbehörigheter i vägtrafikregistret.

– Vi kan bekräfta att antalet tilldelade administratörsbehörigheter tidigare har varit för hög, men vi kan också bekräfta att vi har åtgärdat det. Enligt vår uppfattning har antalet administratörer reducerats till en nivå som vi bedömer rimlig för vår drift. Något vi också påtalade för DN, säger Ingrid Cherfils, direktör på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har under det senaste året arbetat intensivt med åtgärder kopplat till it-säkerhetsområdet. Många åtgärder är avklarade medan andra inte ännu är fullt genomförda. Säkerhetsfrågan har dock fortfarande högsta prioritet för verksamheten.

– Jag vill också förtydliga att alla personer som har eller har haft administratörsbehörigheter sedan den 1 oktober 2017 är säkerhetsgodkända enligt svenska regler. Vi uppfyller alltså de formella krav som ställs på oss, säger Ingrid Cherfils.

Arbetet med att ytterligare stärka upp organisationen pågår. Under 2018 har myndigheten gjort flera rekryteringar inom säkerhetsområdet. Ytterligare rekryteringar pågår i dagsläget.

– Vi förstärker vår bemanning inom området för att stå rustade inför framtiden. Parallellt ser vi löpande över tilldelningen av behörigheter för att säkerställa att inte fler än nödvändigt har behörighet till våra system för att utföra sina uppgifter, säger Ingrid Cherfils.

Till toppen