Transportstyrelsen informerar järnvägsföretag efter tågolycka i Danmark

2019-01-10

Med anledning av järnvägsolyckan på Stora Bältbron i Danmark har Transportstyrelsen skickat ut information till de svenska järnvägsföretag som bedriver godstrafik med kombitransporter.

Den danska myndigheten Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har beslutat att förbjuda transport med så kallade "fickvagnar" i Danmark. Förbudet kan hävas för järnvägsföretag som uppfyller vissa krav på bland annat lastsäkring och kontroll före avfärd med tåg.

Transportstyrelsen har kontakt med den danska myndigheten.

– Utifrån den information vi har nu väljer vi att börja med att informera de svenska järnvägsföretagen. Informationen har även nått omlastningsterminaler i Sverige. Det vi särskilt pekar på är järnvägsföretagens skyldighet att i sitt säkerhetsstyrningssystem ta om hand egna och gemensamma risker i järnvägssystemet och därmed ha rutiner och kontroll vid lastning samt kontroll före avfärd med tåg, säger Folke Bark på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen följer ärendet och har kontakt med danska, norska och tyska säkerhetsmyndigheter i frågan. Kommer ny information från utredningen kan Transportstyrelsen vidta andra åtgärder.

Till toppen