Transportstyrelsen i Almedalen

2018-06-26

Bild från Almedalsveckan 2017
Bild: Region Gotland

Transportstyrelsen arrangerar inga egna seminarier under Almedalsveckan i Visby. Däremot deltar flera av våra medarbetare i andra aktörers arrangemang. Här kan du läsa om vilka seminarier det gäller och vilka som ska vara med.

Almedalsveckan pågår i Visby mellan den 1 juli och den 8 juli.

Hur påverkas det kollektiva resandet av digitaliseringen och utvecklingen av öppna data?

Tid och plats: 1 juli 2018, 17:15 – 18:40, Ryska gränd 9

Seminariet arrangeras av Samtrafiken i Sverige och handlar om hur öppna data ska kunna utvecklas och bidra till en förbättrad kollektivtrafik, med informationsutbyte mellan resenärer och leverantörer. I dagsläget finns ingen lösning som knyter ihop alla tillgängliga transportsätt. Transportstyrelsen representeras av generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.

Läs mer om seminariet på webbplatsen Almedalen.se

Fyra scenarier för självkörande fordon

Tid och plats: 2 juli 2018, 12:30 – 13:30, Donnersgatan 6, Volkswagens tält

Seminariet arrangeras av Volkswagen och handlar om var utvecklingen för självkörande fordon är på väg? Forskare har tagit fram fyra framtidsscenarier för autonoma fordon. Seminariets deltagare samtalar och diskuterar om sannolikheten för de olika scenarierna och utmaningar inom både tekniken och reglerna. Transportstyrelsen representeras av generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.

Läs mer om seminariet på webbplatsen Almedalen.se

Innebär effektiviseringar i organisationer en samhällsrisk?

Tid och plats: 2 juli 2018, 15:15 – 17:00, Kilgränd 1 övre

Seminariet arrangeras av MTO Säkerhet. Ett ökat produktionstryck har inneburit att högriskbranscher infört nya affärsmodeller för ökad effektivitet och lönsamhet. Kan detta få konsekvenser för säkerheten? Transportstyrelsen representeras av sektionschef Staffan Söderberg och flyginspektör Ulrika Svensson som berättar hur vi arbetar med ett forskningsprojekt för att få fram verktyg för riskbaserad tillsyn med inriktning mot nya affärsmodeller.

Läs mer om seminariet på webbplatsen Almedalen.se

Jag vill dela min bil – hur gör jag? Regelverksinnovation i praktiken!

Tid och plats: 3 juli 2018, 08:00 – 09:30, Kinbergs plats 3, RISE trädgård

Seminarium som arrangeras av Research Institute of Sweden och tar upp hur elektrifiering, automatisering och delningsekonomi kommer innebära ett paradigmskifte för människors mobilitet. Situationen kräver regelverks-innovation men hur åstadkommer vi det? Transportstyrelsen representeras av sektionschef Marcus Edsbagge.

Läs mer om seminariet på webbplatsen Almedalen.se

Sjöfartens klimatavtal – Paris eller sirap?

Tid och plats: 3 juli 2018, 10:00 – 10:45, Hamngatan 1, trädgården

Seminarium som arrangeras av Svensk Sjöfart. Under våren togs IMO (International Maritime Organisation) en initial strategi för att minska utsläppen av växthusgaser med minst 50 procent till år 2050. Nu är det dags att påbörja resan mot målet med konkreta åtgärder. Vad görs inom industrin och vad vill politiken? Transportstyrelsen representeras av sektionschef Anders Hermansson.

Läs mer om seminariet på webbplatsen Almedalen.se

Hur förverkligar man samhällets mål om transport, samhällsbyggnad och hållbarhet?

Tid och plats: 3 juli 2018, 11:00 – 11:45, Hamngatan 1, Gotlandsbolagets trädgård

Seminarium som arrangeras av Svensk sjöfart. Diskussioner utifrån regeringens nuvarande och kommande strategier och mål (exempelvis den maritima strategin). Hur arbetar myndigheterna för att förverkliga dessa? Vad är av vikt framöver och hur vill man samverka med varandra och industrin? Transportstyrelsen representeras av generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.

Läs mer om seminariet på webbplatsen Almedalen.se

 

Till toppen