Transportstyrelsen håller hearing om brexit och hur luftfarten påverkas

2018-09-03

Transportstyrelsen bjuder in till en öppen hearing om Storbritanniens utträde ur EU, brexit, och vilken påverkan det kan få på luftfarten.

Hearingen äger rum måndagen den 10 september kl. 13 i Näringslivets Hus på Storgatan 19 i Stockholm. Branschaktörer och intressenter är välkomna att delta. Hearingen kommer även att webbsändas.

Den 30 mars 2019 kommer Storbritannien att lämna EU. EU-kommissionen har tagit fram tre dokument där de beskriver vilka konsekvenser utträdet kommer att få inom luftfarten. Transportstyrelsens råd till aktörer och intressenter är att ta del av det aktuella informationsmaterialet, följa utvecklingen och ha beredskap för att åtgärder kan behöva vidtas för att undvika negativa konsekvenser vid en hård brexit.

Mer information och anmälan till hearingen.

EU-kommissionens dokument:

Withdrawal of the United kingdom an EU rules on consumer protection and passenger rights

Withdrawal of the United kingdom and EU rules in the field of air transport

Withdrawal of the United kingdom and EU aviation safety rules

 

Till toppen