Transportstyrelsen följer utvecklingen med Ethiopian Air-haveriet

2019-03-11

Med anledning av det tragiska haveri som inträffat i Etiopien söndagen den 10 mars med ett passagerarflygplan följer Transportstyrelsen händelseutvecklingen noga. I dagsläget finns ingen information som föranleder ytterligare åtgärder än dem som tidigare vidtagits.

Samma flygplanstyp som det havererade passagerarplanet finns idag hos två svenska flygbolag. TUI Fly Nordic AB har två flygplan och Norwegian Air Sweden AB tre flygplan. Totalt finns fem flygplan av typen i Sverige.

Flygplansmodellen har tidigare varit drabbad av ett haveri med Lion Air den 29 oktober 2018. I samband med detta ställdes det krav på obligatoriska åtgärder för att säkerställa att flygbolag och piloter har rätt information om de aktuella tekniska systemen. Det omfattade information om flygplanets sensorer, styrsystem samt de åtgärder piloter ska vidta vid fel på dessa.

- Vi har säkerställt att berörda svenska flygbolag implementerat de obligatoriska åtgärderna och att berörd personal är informerad och utbildad. Vi följer utvecklingen noga och avvaktar den fakta som kommer från haveriutredningen, säger Staffan Söderberg, sektionschef på Transportstyrelsen.

I nuläget är orsaken till haveriet inte fastställd. Haveriutredningen genomförs av myndigheter i det aktuella flygbolagets hemland, myndigheter från flygtillverkarens hemland samt myndigheter från det land haveriet inträffade. Transportstyrelsen och andra länders flygsäkerhetsmyndigheter över hela världen följer sedan de rekommendationer som utfärdas från utredningen.

 

Till toppen