Transportstyrelsen bemöter Resenärsforums kritik

2019-03-12

Intresseorganisationen Resenärsforum riktar kritik mot Transportstyrelsen för den planerade bussterminalen i Katarinaberget i Stockholm och påstår att myndigheten duckar för säkerheten.

Transportstyrelsen vill göra följande klargörande. Vi har förståelse för Resenärsforums engagemang i denna fråga, och vi ser det som positivt och angeläget. Men, myndigheten duckar inte. Resenärsforum har ställt frågor till oss som vi har bemött vid ett möte. Vi har dessutom lämnat en skriftlig redogörelse.

Vi har i vår bedömning kommit fram till att Katarinaterminalen inte kan betraktas som väg eftersom terminalen ryms i detaljplanelagt område som kvartersmark. Därför har inte Transportstyrelsens mandat att utöva tillsyn av säkerheten vid terminalen. Säkerhetsfrågorna måste därmed granskas inom ramen för bygglovsprövningen. Vi har tagit emot underlagsmaterial från Resenärsforum, men det finns inget i det som föranleder att vi skulle göra en annorlunda bedömning av vårt formella mandat i frågan.

Läs vårt brev till Resenärsforum

Till toppen