Tillfälligt farligt område i södra Östersjön

2018-03-29

Transportstyrelsen har beslutat om att upprätta ett tillfälligt D-område (farligt område) i södra Östersjön över internationellt vatten efter ansökan från Main Air Traffic Management Center of Russia.

Den ryska marinen ska genomföra rakettestskjutningar den 4, 5 och 6 april mellan klockan 8 och 20. Det kommer att påverka den civila flygtrafiken och kan medföra förseningar. Trafiken kommer att ledas runt området.

Till toppen